Máy tạo oxy - Bình oxy

Yuyue 7F-3

Giá: Liên hệ

      Điều chỉnh được lưu lượng oxy.

-         Có thể làm việc trong điều kiện nhiệt độ: 0~400C.
-         Áp suất không khí: ± 93%
Thông tin chi tiết

Yuyue 7F-3