Máy tạo oxy - bình oxy y tế

Máy tạo oxy động 8 lít/phút

Giá: Liên hệ

Máy tạo oxy động 8 lít/phút Nidek Medical Mark 5 Nuvo 8

Thông tin chi tiết

Máy tạo oxy động 8 lít/phút Nidek Medical Mark 5 Nuvo 8